PUP Chorzów

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznegow krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

  • dokument U1/formularz E301,
  • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Gasior Łukasz  Inspektor powiatowy 323497106  
       
Utworzono: 2012-08-02 09:22 | Redagował: Łukasz Gąsior 2015-04-21 14:08 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 1546

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl